15/10/2014 | 0

Trung Cộng quan tâm việc Ấn Độ làm đường ở biên giới

Trung Cộng quan tâm việc Ấn Độ làm đường ở biên giới

Bắc Kinh – Trung Cộng. (Reuters) – Trung Cộng đã bày tỏ sự quan tâm sau khi Ấn Độ thông báo chương trình xây một con đường dọc theo phần biên giới còn đang tranh chấp giữa 2 nước.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ ngoại giao Trung Cộng nói rằng vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc là vấn đề thời kỳ thực dân còn lưu lại. Trung Quốc và Ấn Độ phải cùng làm việc để giải quyết vấn đề này. Trước khi vấn đề biên giới được giải quyết, Trung Quốc hy vọng phía Ấn Độ sẽ không có những hành động làm phức tạp thêm, giữ tình trạng hòa bình và yên tĩnh để tạo điều kiện giải quyết vấn đề biên giới giữa 2 nước. Một viên chức bộ nội an Ấn Độ nói rằng Bộ đang chờ chính phủ chấp thuận để xây con đường ở Arunachal Pradesh và chương trình này đã được văn phòng thủ tướng chấp thuận.

Trong tháng 9, Ấn Độ đã giảm giới hạn đối với việc xây đường và cơ sở quân sự trong vùng cách biên giới 100 cây số ở vùng hẻo lánh Arunachal Pradesh để có thể xây khoảng 6,000 cây số đường trong vùng. Chương trình đã được thông báo sau khi Tập Cận Bình viếng thăm Ấn Độ để nỗ lực làm giảm sự mất tin tưởng giữa 2 nước đông dân nhất thế giới mặc dù liên hệ thương mại và kinh doanh gia tăng. Trung Cộng và Ấn Độ đã giao chiến trong năm 1962, và từ khi đình chiến tới nay vấn đề biên giới trải qua 17 vòng đàm phán cũng không thể giải quyết. Quân đội 2 nước cũng không đồng ý về Đường Thực sự Kiểm soát hay đường ranh đình chiến, thường đưa tới đối đầu ở biên giới. Trong tháng trước, Trung Cộng và Ấn Độ đã đồng ý rút quân ra xa nhau trong vùng cao nguyên Hy mã Lạp sơn, chấm dứt sự đối đầu quân sự lớn nhất kéo dài một năm tại vùng tranh chấp này. (Huệ Võ)