22/03/2016 | 0

Trung Cộng phản đối sách giáo khoa mới của Nhật

Trung Cộng phản đối sách giáo khoa mới của Nhật

Bắc Kinh. (Reuters) – Hôm nay Trung Cộng đã lên tiếng phản đối sách giáo khoa mới ấn hành của Nhật, cho rằng Nhật đã bóp méo lịch sử tàn ác của Nhật ở Trung Quốc, phản đối Nhật tuyên bố chủ quyền với một quần đảo đang tranh chấp.

Trung Cộng có nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới và Nhật có nền kinh tế đứng hàng thứ 3 trên thế giới đã có lịch sử xung đột trước và trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến, hai nước cũng đang tranh chấp một quần đảo không có người ở tại Đông Hải. Sách Giáo khoa mới của Nhật được chấp thuận sẽ bắt đầu dùng từ tháng 4 năm 2017 đã diễn tả quần đảo là của Nhật và thay đổi những điểm liên quan tới vụ tàn sát Nam Kinh năm 1937. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hoa Xuân Oánh đã nói trong cuộc họp báo thường lệ rằng: “Trung Quốc cực kỳ quan tâm tới khuynh hướng ở Nhật. Bà ta xác nhận quần đảo Điếu Ngư đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ xa xưa. Dù Nhật muốn làm gì cũng không làm thay đổi được thực tế căn bản. Vụ tàn sát Nam Kinh là sự tàn ác của quận đội Nhật khi xâm lăng Trung Quốc, bằng chứng sắt đá và đã có kết luận từ lâu. Sửa đổi sách giáo khoa cho thấy Nhật không muốn đối diện với những sự sai lầm trong lịch sử, là một khuynh hướng cực kỳ nguy hiểm.”

Trung Cộng luôn luôn nhắc nhở dân chúng trong nước Nhật đã tàn sát 300,000 người khi chiếm Nam Kinh, nhưng một tòa án đồng minh đã cho rằng Nhật chỉ tàn sát 142,000 người. Trong lúc đó, các nhà chính trị và học giả bảo thủ Nhật cho rằng hoàn toàn không có vụ tàn sát diễn ra. (Hồng Tú)