01/02/2016 | 2

Trung Cộng phản đối khu trục hạm Mỹ đi gần đảo Tri Tôn

Trung Cộng phản đối khu trục hạm Mỹ đi gần đảo Tri Tôn

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay, Phát ngôn viên Lục Khang của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã phản đối việc khu trục hạm hỏa tiễn Hoa Kỳ Curtis Wilbur đã đi vào trong vùng phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, Trung Cộng gọi là đảo Trung Kiến, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Họ Lục nói rằng: “Việc Hoa Kỳ nhân danh tự do hàng hải đã vi phạm pháp luật quốc tế, coi thường chủ quyền, an ninh, quyền biển của nhiều nước duyên hải, tạo đe dọa cho hòa bình và ổn định. Ông ta nghĩ rằng hành động của Hoa Kỳ là hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm.” Khu trục hạm USS Curtis Wilbur đã tiến vào phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn ngày 30 tháng Giêng. Đảo Tri Tôn lớn thứ 3 trong quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Cộng đánh chiếm trong năm 1974. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2015, Khu trục hạm USS Lassen cũng đã đi vào vùng phạm vi 12 hải lý của đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa đã bị Trung Cộng chiếm cứ và phát triển thành đảo nhân tạo.

Theo Giáo sư James Kraska của Trung tâm Stockton, Hoa Thịnh Đốn chọn Hoàng Sa để làm nơi chứng tỏ quyền tự do hàng hải, thách thức đường cơ sở thẳng do Trung Cộng tự ý vạch ra bất chấp pháp luật quốc tế và Luật biển Liên hiệp quốc, UNCLOS. Trung Cộng đã phê chuẩn công ước UNCLOS trong năm 1996. Theo Công ước, phương pháp đường cơ sở thẳng chỉ áp dụng cho các quốc gia quần đảo như Indonesia, nhưng Hoàng Sa và Trường Sa không phải là đảo quốc mà là 2 quần đảo đã bị Trung Cộng ngang ngược chiếm cứ của Việt Nam. (Hồng Tú)