09/12/2014 | 0

Trung Cộng phản đối Hoa Kỳ

Trung Cộng phản đối Hoa Kỳ

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay bộ ngoại giao Trung Cộng đã lên tiếng phản đối bản phúc trình của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông, nói rằng Hoa Thịnh Đốn đã không giữ lời hứa không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp.

Trung Cộng đã tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông được tin là có nhiều trử lượng dầu hỏa và dầu khí, biến Biển Đông trở thành một trong những điểm nóng nhất trên thế giới, có thể đưa tới xung đột giữa Trung Cộng và các nước Brunei, Malaysia, Phi Luật Tân, Việt Nam và Đài Loan. Theo bản phúc trình, Hoa Kỳ nói rằng sự tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông vừa không rõ ràng vừa mâu thuẫn. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng Hồng Lỗi nói rằng phúc trình của Hoa Kỳ đã không dựa lên thực tế căn bản và các nguyên tắc pháp luật quốc tế, trái với lời hứa không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông ta kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng lời hứa, hành động và phát biểu thận trọng.

Trong ngày Chủ Nhật ngày 7 tháng 12, Trung Cộng cũng đã mạnh mẽ phản đối Phi Luật Tân, nói rằng Phi Luật Tân gây áp lực chính trị trong vụ kiện Trung Cộng tại tòa án trọng tài quốc tế về tranh chấp lãnh hải, và một lần nữa từ chối tham gia vụ kiện đang còn một tuần trước hạn chót hồi đáp. Tòa án cho Trung Cộng đến ngày 15 tháng 12 để trả lời vụ kiện. Một phán quyết có lợi cho Phi Luật Tân có thể làm suy yếu những tuyên bố lãnh hải của Trung Cộng một cách ngang ngược và phi lý. (Huệ Võ)

Cùng chuyên mục