13/01/2014 | 0

Trung Cộng Phản Bác Nhật Chỉ Trích Luật Cấm Đánh Cá

Trung Cộng Phản Bác Nhật Chỉ Trích Luật Cấm Đánh Cá

Bắc Kinh. (Reuters)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Trung Cộng Hoa Xuân Anh đã phản ứng một cách giận giữ đối với lời chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera đối với luật đánh cá của Trung Cộng trong vùng biển lưỡi bò.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Itsunori Onodera nói rằng luật đánh cá của đảo Hải Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng làm cho cộng đồng quốc tế phải báo động.
Hoa Xuân Anh nói rằng: Trung Quốc đang muốn tạo nỗ lực chung với các nước liên hệ để duy trì hòa bình và ổn định biển Nam Hải, còn Nhật không có liên hệ gì đối với biển Nam Hải nên lời phát biểu của viên chức Nhật hoàn toàn không thể chấp nhận. Theo lời bà Hoa: Trung quốc hy vọng cộng đồng quốc tế, giới báo chí có thể nhận rõ động lực đàng sau lời nhận định của viên chức Nhật này và đề cao cảnh giác.
Luật mới đòi hỏi các tàu thuyền đánh cá của người ngoại quốc phải có giấy phép của Trung Cộng mới có thể vào vùng biển lưỡi bò.
Trung Cộng đã tuyên bố biên giới tỉnh Hải Nam bắc giáp eo biển Quỳnh Châu, tây giáp vịnh Bắc bộ Việt Nam, đông giáp biển Đài loan, Nam giáp Phi Luât Tân, Brunei và Mã Lai, kiểm soát vùng biển rộng 2 triệu cây số vuông.
Hoa Thịnh Đốn nói rằng luật đánh cá mới của Trung Cộng là hành động khiêu khích đầy nguy hiểm.

Huệ Võ