04/03/2016 | 0

Trung Cộng: Ngân sách quốc phòng là hợp lý

Trung Cộng: Ngân sách quốc phòng là hợp lý

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay Trung Cộng tuyên bố ngân sách quốc phòng đã được duy trì và kiểm soát trong phạm vi hợp lý, kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng quyền lợi các nước Đông Nam Á sau khi có tin hạm đội Hoa Kỳ đang đi vào vùng biển tranh chấp.

Ngân sách quốc phòng Trung Cộng trong năm nay được tin là gia tăng ít nhất kể từ năm 2010 vì nền kinh tế đang tăng trưởng chậm, nhưng con số trong ngân sách Trung Cộng không phải là con số chi tiêu thực sự. Hôm nay, Phát ngôn viên Phó Oánh của quốc hội Trung Cộng đã nói rằng, ngân sách quốc phòng năm 2016 tiếp tục gia tăng, nhưng ít hơn năm 2015, sẽ gia tăng từ 7 tới 8%, là mức tăng ít nhất trong vòng thời gian 2 thập niên. Gia tăng ngân sách quốc phòng Trung Cộng đã làm bất an các nước trong vùng. Đặc biệt là Trung Cộng đã gia tăng những hành vi ngang ngược ở Biển Đông.

Nhưng trong cuộc họp báo thường lệ, Phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ ngoại giao Trung Cộng nói rằng: “Ngân sách quốc phòng luôn luôn được duy trì trong phạm vi hợp lý, phát triển quốc phòng phải phù hợp với phát triển kinh tế và duy trì trong phạm vi hợp lý này.” Tờ Navy Times, trích lời một viên chức cao cấp Hoa Kỳ cho biết hàng không mẫu hạm John C. Stennis, 2 khu trục hạm, 2 tuần dương hạm và một chiếc tàu hàng đầu của Đệ Thất Hạm đội đang đi vào khu vực biển tranh chấp trong các ngày vừa qua. Hồng Lỗi đã cảnh cáo Hoa Kỳ, nói rằng: “ Trung quốc luôn luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không theo pháp luật quốc tế, nhưng cương quyết chống lại mọi nước nhân danh tự do hàng hải làm nguy hại chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi an ninh của các nước vùng Đông Nam Á, vi phạm pháp luật quốc tế và Luật Biển Liên hiệp quốc.” (Hồng Đức)