16/10/2014 | 0

Trung Cộng ngăn chặn trang web của đài BBC

Trung Cộng ngăn chặn trang web của đài BBC

Bắc Kinh – Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay Trung Cộng nói rằng người dân trong nước hoàn toàn tự do dùng internet sau khi trang web của đài BBC bị những người kiểm duyệt của đảng Cộng sản ngăn chận.

Việc ngăn chận xảy ra trong lúc căng thẳng giữa người biểu tình đòi dân chủ và cảnh sát ở Hong Kong đang gia tăng. BBC tuyên bố trang web bị kiểm duyệt có chủ ý, nhưng không nói rõ vì sao Bắc Kinh đã có hành động này. Trung Cộng cũng phong tỏa các trang web của tờ New York Times, của đài Bloomberg, và trang web tiếng Trung quốc của đài BBC. Theo nhóm chống kiểm duyệt Greatfire.org ở Trung Cộng, trang web tiếng Anh của đài BBC đã bị ngăn phần lớn trong thời gian 90 ngày qua, và đã bị hoàn toàn bị ngăn chận từ ngày Thứ Tư ngày 15 tháng 10. Được hỏi về sự kiểm duyệt, phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ ngoại giao Trung Cộng nói rằng người dân Trung Quốc hoàn toàn được tự do internet, nhưng cùng lúc chính quyền phải quản lý internet chiếu theo pháp luật.

Ở Hong Kong, trong sáng ngày Thứ Năm, cảnh sát đã dùng ớt cay để ngăn chận người biểu tình phong tỏa một con đường chính gần trụ sở chính quyền, bày tỏ sự tức giận trước việc cảnh sát đánh một người biểu tình trong ngày Thứ Tư. Trung Cộng quản lý Hong Kong dưới chính sách một quốc gia hai hệ thống, Hong Kong được tự trị và người Hong Kong được bảo đảm nhiều quyền tự do và có thể tổ chức phổ thông đầu phiếu để bầu người lãnh đạo. Nhưng Bắc Kinh tuyên bố chỉ những người được một ủy ban chỉ định chọn lựa trước mới được ra ứng cử chức chủ tịch Hội đồng Hành pháp trong cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu năm 2017. Một viên chức Trung Cộng đã nói với báo chí quốc tế trong ngày Thứ Tư rằng các thế lực ngoại quốc đã nhúng tay vào công việc nội bộ Hong Kong và họ cần phải thông tin một cách khách quan.

Đầu tháng này, một tòa án Trung Cộng đã ban những qui luật mới kiểm soát những gì mà người dân mạng có thể nói và làm trên hệ thống trực tuyến, phản ảnh Bắc Kinh muốn kiểm soát ý kiến của người dân trong nước. Việc Trung Cộng ngăn chận đài BBC trong ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên. Trong năm 2010 đài BBC đã bị ngăn chận trong nhiều ngày trong lúc nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình. (Huệ Võ)