22/07/2014 | 0

Trung Cộng mở cửa một căn cứ quân sự bí mật

Trung Cộng mở cửa một căn cứ quân sự bí mật

Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters) – Hôm Thứ Ba, Trung Cộng đã mở một căn cứ quân sự bí mật cho báo chí viếng thăm, nhằm trấn an sự lo ngại đối với việc Trung Cộng đang phát triển khả năng quân sự.

Việc Trung Cộng gia tăng chi phí quốc phòng, gia tăng khiêu khích ở Biển Đông và biển Đông Hải tạo lo ngại cho cả thế giới.

Chỉ huy trưởng Từ Hàng nói rằng sự phát triển khả năng quân sự Trung Quốc cũng nằm trong sự phát triển chung của quốc gia, không nhắm vào nước nào.

Mặc dù mở cửa căn cứ bảo mật, sự gia tăng ngân sách quốc phòng của Trung Cộng vẫn không làm cho các nước an tâm. Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng chính thức tăng lên 12.2% trong năm nay.

Phát ngôn viên Cảnh Nhạn Sinh của Bộ Quốc Phòng Trung Cộng nói rằng quốc tế đã bày tỏ lo ngại đối với sự gia tăng khả năng quân sự Trung Quốc, nhưng các bản phúc trình về sức mạnh quân đội Trung Quốc đã không đúng.

Nhật và Trung Cộng đang ở trong tình trạng gia tăng căng thẳng vì tranh chấp hải đảo. Căn cứ quân sự nằm gần cây cầu Marco Polo là nơi diễn ra một trận chiến Trung-Nhật trong năm 1937. (H. Võ)