01/03/2016 | 1

Trung Cộng: Luật chống khủng bố đe dọa giới bất đồng chính kiến

Trung Cộng: Luật chống khủng bố đe dọa giới bất đồng chính kiến

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Các nước Hoa Kỳ, Canada, Đức, Nhật Bản và Liên Âu vừa lên tiếng bày tỏ mối lo ngại về 3 dự luật của Trung Cộng, trong đó có luật chống khủng bố, một sự kiện liên kết hiếm thấy của các quốc gia Tây phương.

Đại sứ các nước Hoa Kỳ, Canada, Đức, Nhật Bản và Liên Âu đã ký vào một bức thư đề ngày 27 tháng Giêng gửi Bộ An ninh Công cộng và Hội đồng Quốc gia của Trung Cộng, Guo Shengkun cho thấy thái độ không hài lòng về luật chống khủng bố, dự luật về an ninh mạng và luật việc sắp xếp các tổ chức phi chính phủ của Trung Cộng vừa được công bố. Nguồn tin này cho biết, đại sứ của Liên Âu tại Hoa Lục, Hans Dietmar Schweisgut cũng đã gửi một bức thư đề ngày 28 tháng Giêng để bày tỏ sự quan tâm tương tự. Hai bức thư trên cho rằng, luật chống khủng bố và an ninh mạng của Trung Cộng cho thấy nước này đang tăng cường quyền lực của các tổ chức nhà nước nhằm ngăn chận mọi sự đe doạ ngay từ trong nhận thức, từ việc kiểm duyệt cho đến việc kiểm soát chặt chẽ mọi kỹ thuật thông tin.

Những người chống đối cho rằng, luật chống khủng bố cho phép nhà cầm quyền Trung Cộng biến những người bất đồng chính kiến bất bạo động trở thành kẻ khủng bố. Cả bốn vị đại sứ cho rằng, luật chống khủng bố đã được quốc hội Trung Cộng thông qua hồi tháng Mười Hai, có thể ngăn trở giới đầu tư. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng, ông Hồng Lợi sáng nay tuyên bố rằng, các nước cần tôn trọng chủ quyền của Hoa Lục. (Song Châu)