30/12/2015 | 0

Trung Cộng khẳng định quan hệ với Đài Loan

Trung Cộng khẳng định quan hệ với Đài Loan

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Ông Ma Xiaoguang, phát ngôn nhân của Văn phòng Đài Loan Vụ của Hội đồng Nhà nước Trung Cộng tuyên bố tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua rằng, bản chất căn bản của mối quan hệ giữa Trung Hoa lục địa và Đài Loan được xem là một trong những nguyên tắc “một nước Trung Hoa”.

Ông Ma nói rằng, tiến trình của cuộc thương lượng và nội dung của Tuyên bố năm 1992 đã rõ ràng và đầy đủ cùng với một hồ sơ lịch sử đã hoàn tất. Ma cho rằng, bản Tuyên bố năm 1992 là nền tảng chính trị chung cho các cuộc thương lượng giữa Trung Hoa đại lục và Đài Loan, và cho mục đích phát triển hoà bình trong mối quan hệ tại khu vực eo biển Strait.

Ông Ma thêm rằng, nguyên tắc then chốt để duy trì sự phát triển mối quan hệ tại khu vực eo biển Strait là chấp nhận tính chất lịch sử của Bản Tuyên bố năm 1992, nếu không thì cơ chế đối thoại tại khu vực sẽ bị ảnh hưởng và có thể bị sụp đổ. (Song Châu)