21/10/2016 | 2

Trung Cộng khẳng định muốn cải thiện mối quan hệ với Vatican

Trung Cộng khẳng định muốn cải thiện mối quan hệ với Vatican

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Trung Cộng cho biết hôm 21/10 là họ sẵn sàng để làm việc với Vatican nhằm để cải thiện mối quan hệ giữa 2 bên.

Đại diện của 2 bên sẽ gặp nhau vào cuối tháng này ở Rome để tìm cách hoàn tất một thỏa thuận về việc phong chức giám mục ở Trung Cộng. Việc này sẽ kết thúc một cuộc tranh chấp kéo dài hàng chục năm qua.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hoa Xuân Oánh nói với một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, là Trung Cộng mong mỏi để cải thiện mối quan hệ với Vatican.Trong hơn sáu mươi năm qua, Đảng cộng sản Trung Quốc không chấp nhận quyền của Rome để tấn phong các giám mục ở Trung Cộng, nơi có khoảng 10 triệu giáo dân Công giáo. Các giám mục, linh mục và giáo dân trung thành với Vatican lâu nay vẫn phải đối mặt với đàn áp và xách nhiễu từ phía chính quyền.

Thỏa thuận mới giữa Trung Cộng và Vatican sẽ cho phép Đức Giáo Hoàng chọn các giám mục để phong, từ danh sách do Hội Công Giáo Yêu Nước của Trung Cộng đề cử.

Đối với Vatican, thỏa thuận này sẽ giúp thống nhất hai cộng đồng công giáo: một do nhà nước điều hành, và một trung thành với Vatican. (Lê Hoàng)