05/03/2016 | 0

Trung Cộng: Kế hoạch kinh tế 5 năm

Trung Cộng: Kế hoạch kinh tế 5 năm

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã công bố kế hoạch kinh tế 5 năm, sẽ giữ mức tăng trưởng ít nhất 6.5% trong 5 năm tới, trong lúc tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế.

Mặc dù dẫn đầu mức tăng trưởng toàn cầu, mức tăng trưởng 6.5% là mức thấp nhất của Trung Cộng trong thời gian 25 năm qua. Trước khi quốc hội Trung Cộng nhóm họp, Lý Khắc Cường nói rằng: “Một sự phân tích toàn diện tất cả các yếu tố cho thấy Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và và thách thức trong sự phát triển của năm nay, vì vậy phải chuẩn bị đầy đủ cho một trận chiến khó khăn.” Trong năm 2016, Trung Cộng hy vọng nền kinh tế tăng trưởng từ 6.5 tới 7%, với mục tiêu lạm phát tiêu dùng khoảng 3% và mở rộng cung cấp tiền tệ khoảng 13%. Nhiều nhà kinh tế coi đây là một sự điều chỉnh mạnh.

Lý Khắc Cường nói: “Trung Quốc sẽ tiến lên phía trước với sự cải cách thị trường chứng khoán và công khố phiếu, tăng thêm qui luật phát triển, cổ võ phát triển của thị trường tư bản nhiều cấp, và bảo đảm tỷ lệ gia tăng tài trợ trực tiếp.” Lý Khắc Cường đã đưa ra bảo đảm sau khi chỉ số chứng khoán xuống dốc và đồng nhân dân tệ mất giá mạnh so với đồng mỹ kim. Họ Lý cũng cho biết sẽ tăng ngân sách quốc phòng 7.6% trong năm nay, là mức tăng thấp nhất trong 6 năm. Họ Lý tuyên bố Trung Quốc sẽ tăng cường sự sẵn sàng của quân đội trên mọi mặt trận và cho mọi tình huống, tiếp tục chống những hành động ly khai, đòi Đài Loan độc lập, bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển.

Cuộc họp của quốc hội Trung Cộng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3. (Hồng Tú)