13/12/2015 | 1

Trung Cộng – Italy: Hiệp định trục xuất có hiệu lực

Trung Cộng – Italy: Hiệp định trục xuất có hiệu lực

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – “Hiệp định Trục xuất giữa Italy và Hoa Lục” đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay, nhằm ngăn chận các viên chức Trung Cộng tham nhũng chạy ra ngoại quốc và nâng cao việc hợp tác trong lĩnh vực công pháp quốc tế của Hoa Lục lên một tầm mức mới.

Hiệp định này đã được ký kết tại Rome hồi tháng Mười năm 2010, trong khi Hiệp định Trợ giúp Pháp luật và Hình sự Hoa Lục và Italy có hiệu lực từ tháng Tám năm nay, trên nền tảng hợp tác giữa hai nước trong hoạt động chống tham nhũng và tội phạm xuyên quốc gia. Theo hiệp định này, cả hai nước có bổn phận trợ giúp lẫn nhau trong các cuộc điều tra, thu thập tin tức các nghi can phạm tội hình sự, và buộc các nghi can phạm pháp phải hồi hương. Hiệp định này còn có điều kiện cho phép bắt các nghi can phạm tội và trao trả cho Trung Cộng để xét xử.

Điều khoản của hiệp định này còn quy định việc bồi hoàn các khoản tiền và hàng hoá mà các nghi can đã chiếm giữ bất hợp pháp. Chính quyền Trung Cộng đã ký kết tổng cộng 121 hiệp định hợp tác pháp lý và trục xuất song phương trong vòng 28 năm qua với 66 quốc gia trên thế giới. Tính đến cuối tháng Mười Một qua, cảnh sát Trung Cộng đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 738 tội phạm bị các nước trả về Hoa Lục. (Song Châu)