04/03/2015 | 0

Trung Cộng, Hoa Kỳ và Việt Nam đứng đầu buôn bán động vật hoang dã

Trung Cộng, Hoa Kỳ và Việt Nam đứng đầu buôn bán động vật hoang dã

Chương trình cùng hành động tạo sự thay đổi (Operation Game Change – OGC) là một liên minh nhằm mục đích giảm bớt tội ác đối với động vật hoang dã. Mục đích của OGC là nâng cao nhận thức cho công chúng, làm giảm nhu cầu mua các sản phẩm từ động vật hoang dã, đồng thời cải thiện quan hệ song phương về an ninh và môi trường.

Được tài trợ bởi Bộ ngoại giao Mỹ, OGC sẽ bổ sung và mỏ rộng các hoạt động của chương trình Châu Á hành động trước nạn buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chung (ARREST), được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID). Mục tiêu của chương trình ARREST là nhằm giảm xu hướng tiêu thụ và buôn bán các loài động vật đang bị đe dọa tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo Quỹ Freeland- một tổ chức chống buôn bán động vật hoang dã và buôn người có trụ sở tại châu Á- thì Trung Cộng, Hoa Kỳ và Việt Nam là ba nước tiêu thụ các sản phẩm từ nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã hàng đầu thế giới. Đại sứ Ted Osius cho biết cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều quan tâm đến việc chống nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Tội phạm liên quan đến buôn bán động vật hoang dã đã và đang làm suy yếu nền pháp trị của các nước, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ông Steven Galster- Giám Đốc Điều Hành Quỹ Freeland- hy vọng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ trở thành những quốc gia đồng minh không chỉ trong cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật hoang dã mà còn trong cuộc chiến chống lại các loại tội phạm có tổ chức.

Nhận xét về các buổi lễ hiến tế động vật ở Việt Nam, trong đó có sự chứng kiến của nhiều trẻ em, ông Steven Galster cho biết cá nhân ông ta không đồng tình với những buổi lễ nhân danh thánh thần giết động vật một cách không cần thiết. Theo ông Galster, ở nhiều nước, chính sách bảo vệ động vật hoang dã hiệu quả nhất bắt đầu từ việc quan tâm đến động vật.

Thanh Lan / SBTN