14/10/2017 | 0

Trung cộng đưa học thuyết tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng

Trung cộng đưa học thuyết tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters)- Theo straitstimes.com, đảng cộng sản cầm quyền tại Trung Cộng đã đồng ý sửa đổi điều lệ đảng, để thêm vào học thuyết tư tưởng của Tập Cận Bình trước kỳ đại hội của đảng vào ngày Thứ Tư 18/10.

Sau 55 năm nắm giữ quyền thống trị đất nước, Uỷ ban trung ương đảng cộng sản Trung Quốc- thẩm quyền cao nhất của tổ chức này- hôm nay 14/10 đã đồng ý sửa đổi điều lệ đảng trước khi chuyển đến quốc hội để thông qua.

Các tổ chức truyền thông đã tán tụng những thành tựu của Trung Cộng đã đạt được 5 năm qua, dưới thời đại của Tập Cận Bình, đặc biệt là thành tích chống tham nhũng. Một trong những biện pháp chính để thể hiện quyền lực của Tập Cận Bình, là sự cân nhắc về vai trò điều hành tối cao của Tập trong điều lệ đảng, đặt Tập lên cao hơn vai trò của các nhân vật lãnh đạo tiền nhiệm như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Các nhân vật tiền nhiệm gần đây của Tập như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều lần lượt sửa đổi điều lệ để đưa tư tưởng của cá nhân mình, nhưng không kèm theo danh tính. Giang có học thuyết “Ba Trào Lưu” nhấn mạnh đến khu vực sản xuất tư nhân, trong khi Hồ Cẩm Đào có học thuyết kinh tế “phát triển khoa học”.

Lý thuyết “Bốn Nhận thức” (Four Greats) của Tập Cận Bình được đề cập như nhận thức xây dựng một xã hội phát triển và cải cách mạnh mẽ, tăng cường kỷ luật đảng. “Four Greats” còn chú trọng xây dựng đảng và trẻ hoá đất nước.

Cuộc họp của uỷ ban trung ương Trung Cộng kéo dài 4 ngày sẽ thông qua phúc trình của tổ chức chống tham nhũng và điều tra một số nhân vật lãnh đạo cao cấp đang bị giam về tội hối lộ, trong đó có Sun Zhengcai đã bị khai trừ khỏi đảng hồi tháng rồi. (Song Châu)