06/05/2014 | 3

Trung Cộng đưa giản khoan dầu xuống vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam

Trung Cộng đưa giản khoan dầu xuống vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam

Bắc Kinh, Bắc Kinh. (Reuters) – Hôm nay Trung Cộng tuyên bố đã đưa dàn khoan dầu xuống vùng biển South China Sea thuộc chủ quyền Trung Cộng, nhưng đây là vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Trung Cộng đưa dàn khoan có tên là Hải Dương 981 tới vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, tiến hành khoan tại địa điểm khoảng 15 vĩ độ Bắc và 111 kinh độ Đông. Cách bờ biển Việt Nam chỉ 120 hải lý.
Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Cộng đã thông báo trong ngày thứ Bảy là mọi tàu thuyền ngoại quốc không thể tới gần dàn khoan Hải Dương trong đường bán kính một hải lý. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Cộng đã lên tiếng phản đối, nhưng không đưa ra biện pháp gì để bảo vệ lãnh thổ.
Sau khi Bộ Ngoại Cộng sản Việt Nam Phản đối, ngày hôm qua Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Cộng đã tăng thêm khoảng cách cấm tàu thuyền ngoại quốc không thể tới gần dàn khoan 3 hải lý.
Qua cuộc họp báo thường lệ ngày thứ Hai, Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng nói rằng dàn khoan hoàn toàn nằm trong vùng biển thuộc lãnh hải quần đảo Hoàng Sa của Trung Cộng.
Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền 90% diện tích biển South China Sea rộng 3.5 triệu cây sô vuông, bác bỏ phản đối các nước trong vùng từ Việt Nam tới Phi Luật Tân, Malaysia, Brunei. (H. Võ)