07/03/2016 | 0

Trung Cộng: Dự án đường sắt Tây Tạng không nguy hại môi trường

Trung Cộng: Dự án đường sắt Tây Tạng không nguy hại môi trường

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Phó bí thư Cộng sản vùng tự trị Tây Tạng đã nói bên lề cuộc họp quốc hội Trung Cộng rằng dự án đường sắt thứ nhì nối liền Tây Tạng với các vùng khác trong nước không làm thiệt hại môi trường.

Chính phủ Trung Cộng đã thông báo trong ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3, sẽ mở con đường sắt nối liền thủ đô Lhasa với thành phố Thành Đô là một phần trong chương trình phát triển 5 năm. Các nhà bảo vệ môi trường đã bày tỏ quan tâm đối với ảnh hưởng môi trường về việc mở con đường sắt thứ nhất lên đỉnh cao nguyên Tây Tạng cao hơn mực nước biển 5,000 mét. Những nhà tranh đấu lưu vong Tây Tạng và các nhóm tranh đấu nhân quyền đã nói rằng con đường sắt này đe dọa cho văn hóa Phật Giáo Tây Tạng, đe dọa cho đời sống chăn muôi truyền thống Tây Tạng. Phó bí thư Padma Choling nói rằng: “đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng sẽ được nối dài, sẽ xây đường sắt Tứ Xuyên-Tây Tạng. Đây là điều người dân Tây Tạng mong muốn. Đừng quan tâm đối với bảo vệ môi trường, con đường sẽ được xây dựng không làm thiệt hại môi trường Tây Tạng, đừng nói rằng con đường sắt này không thể thiết lập được.” Giới chức Trung Cộng cho rằng con đường sắt mới sẽ giúp Tây Tạng phát triển và luôn luôn bác bỏ tố cáo lạm dụng nhân quyền hay không tôn trọng văn hóa Tây Tạng.

Tây Tạng là vùng đất tế nhị, vì đa số người Tây Tạng chống lại sự kiểm soát của Trung Cộng và nằm ở vị trí chiến lược, tiếp giáp với các nước Ấn Độ, Nepal và Myanmar. Ấn Độ lo ngại Trung Cộng mở đường bộ, xây đường sắt ở Tây Tạng, sẽ giúp nhanh chóng chuyển vận quân đội trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. (Hồng Tú)