26/05/2016 | 1

Trung Cộng: Đài Loan độc lập là viễn vông

Trung Cộng: Đài Loan độc lập là viễn vông

Bắc Kinh. (Reuters) – Một giới chức cao cấp phụ trách quan hệ của Trung Cộng với Đài Loan được trích dẫn hôm thứ Năm nói là 1.3 tỷ người Trung Quốc thống nhất trong quyết tâm không bao giờ để cho Đài Loan trở thành độc lập.

Đây là một vụ lời qua tiếng lại mới nhất giữa Bắc kinh và Đài Bắc. Trung Cộng đã nhiều lần cảnh cáo đảng Dân Chủ Tiến Bộ về các hậu quả tiêu cực nếu họ không thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Cộng. Tân tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã tuyên bố các nguyên tắc dân chủ sẽ điều hướng các mối quan hệ của Đài Loan với Bắc Kinh, trong khi lập lại cam kết là chính phủ của bà sẽ theo đuổi các chính sách hòa bình với Hoa Lục.

Gặp gỡ một nhóm các đại diện doanh nghiệp Đài Loan tại Bắc Kinh, ông Trưởng Chí Quân, người đứng đầu Văn phòng Đài Loan Sự Vụ của Trung Cộng, cho biết bất cứ điều gì mà đi ngược lại nguyên tắc sẽ chỉ mang lại căng thẳng và bất ổn cho mối quan hệ qua eo biển. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trưởng nói không có tương lai cho một Đài Loan độc lập, và điều này không thể trở thành một lựa chọn cho tương lai của Đài Loan.

Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1895-1945, sau khi Nhật dành được quyền kiểm soát hòn đảo này từ triều đình Trung Hoa. Nhiều người Đài Loan có một cái nhìn tích cực về thời đại cai trị của Nhật, cho rằng Nhật đã đem lại các tiến bộ cho đài Loan. (Lê Hoàng)