08/08/2017 | 0

Trung Cộng đã ảnh hưởng mạnh khối ASEAN

Trung Cộng đã ảnh hưởng mạnh khối ASEAN

Manila, Philippines. (Reuters)- Hội nghị Hiệp Hội Đông Nam Á ASEAN đã bế mạc vào ngày hôm nay 8 tháng 08 tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân.

Thông qua bản thông báo chung, các nhà phân tích nhận thấy rất rõ ảnh hưởng của Trung Cộng về cả hai mặt kinh tế và Biển Đông lên trên khối ASEAN, trong đó có Việt Nam và Phi Luật Tân.

Trong khi đó, lập trường của Hoa Kỳ tại hội nghị này chỉ chú trọng vào việc giải quyết tình trạng nguyên tử của Bắc Hàn. Lần đầu tiên dưới áp lực của Hoa Kỳ, tất cả các thành viên của khối ASEAN đã đạt được sự đồng thuận kêu gọi Bắc Hàn phải tuân thủ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và bảo đảm hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. So sánh về ảnh hưởng của Mỹ và Trung Cộng về kinh tế trên khối ASEAN, các nhà phân tích nhìn thấy được ảnh hưởng đậm nét của Trung Cộng tại hội nghị kỷ niệm 50 ngày thành lập ASEAN.  Bộ trưởng ngoại giao Phi Luật Tân tuyên bố trong buổi bế mạc hội nghị rằng liên hệ giữa ASEAN và Trung Cộng đã tìm ra những hướng đi đúng đắn trong tương lai.

Tại hội nghị, Trung Cộng đề nghị 7 điểm để tăng cường bang giao giữa Trung Cộng và ASEAN, và cả 7 điểm đã  được phản ảnh đầy đủ trong bản thông báo chung của ASEAN. Tuy bản thông báo chung, lần đầu tiên có sự đồng thuận là  kêu gọi việc phi quân sự hóa vùng biển Đông, và ngưng các hoạt động tái tạo các đảo. Nhưng bộ trưởng ngoại giao Trung Cộng, Vương Nghị gạt bỏ lời kêu gọi này, và cho rằng Trung Cộng đã hoàn thành các dự án xây dựng tại các đảo thuộc chủ quyền của họ ở Biển Đông từ 2 năm về trước.  Vương Nghị còn nói chỉ có một vài ngoại trưởng bày tỏ sự lo lắng về chủ quyền lãnh thổ. Nhưng đó không phải là điều được tất cả các quốc gia hiệp hội chú trọng, mà chỉ từ một hoặc hai nước mà thôi. (Song Châu)

TAGS: asean