26/11/2013 | 0

Trung Cộng có âm mưu mới về biển Đông

Trung Cộng có âm mưu mới về biển Đông

Tin về một đội tàu chiến của Trung Cộng với sự dẫn đầu của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh hôm nay đã khởi hành đến biển Đông để diễn tập tại đây đã làm nhiều người lo ngại.

Trước đó, có tin Bắc Kinh cân nhắc khả năng thiết lập vùng phòng không trên vùng biển tranh chấp giữa nhiều quốc gia này. Một chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Việt Trung tại Việt Nam là ông Dương Danh Dy cho rằng Trung cộng gần đây có sự điều chỉnh sách lược về biển Đông. Chính sách của Trung Cộng là lúc đấm, lúc xoa, lúc tiến, lúc lùi. Khi mà gặp sự phản đối mạnh mẽ của các nước lớn trong khu vực thì họ lùi lại còn khi thấy thời cơ thì họ lại tiến thêm một bước nữa.

Cái chính là âm mưu bá chiếm biển Đông của Trung Cộng thì bất biến. Ông nghĩ sau một thời gian im lặng, nay Trung cộng lại thực hiện một âm mưu mới ở biển Đông. Rõ ràng là Trung Cộng muốn dần dần thực hiện sự hiện diện của họ tại biển Đông một ngày một mạnh lên. Các nước trong khu vực rất cảnh giác, chăm chú theo dõi mọi hành động của Trung Cộng và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông cho rằng tình hình tại biển đông sẽ trở nên sâu sắc và nghiêm trọng hơn trong những ngày tới.