13/06/2015 | 0

Trung Cộng biện bạch sự việc Biển Đông

Trung Cộng biện bạch sự việc Biển Đông

Liên Hiệp Quốc. (Reuters) – Đặc phái viên của Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc ngày thứ Sáu 12 tháng Sáu đã bác bỏ lời cáo buộc của Philippines liên quan đến việc xây dựng tại quần đảo Trường Sa và vấn đề biển Đông tại cuộc họp lần thứ 25 của các bên ký kết hiệp ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UNCLOS.

Phụ tá của đại diện thường trực của Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc, Wang Min nói rằng, việc xây dựng trên là để cải thiện điều kiện sinh sống và làm việc của các nhân viên ở đó và để “thực hiện nghĩa vụ quốc tế, chẳng hạn như tìm kiếm và cứu nạn hàng hải và ngăn chặn thảm hoạ thiên nhiên, và phục vụ tốt hơn tàu bè ở khu vực chung quanh.” Ông này tự cho rằng, Trung Cộng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi sinh tại các quần đảo và vùng biển hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và việc xây dựng là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh.

Ông Wang còn doạ rằng, Trung Cộng sẽ không chấp nhận, cũng không tham gia bất kỳ cuộc phân xử đơn phương, và khuyến cáo các quốc gia nhận ra sai lầm của họ, để trở lại với cuộc thương lượng đúng đắn. Hiện nay, vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học để đưa ra quyết định đúng đắn về biển Đông có vẻ đang được chú ý.

UNCLOS là hiệp ước quốc tế xác định quyền và trách nhiệm của các quốc gia qua sự tôn trọng quyền sử dụng các châu đại dương trên thế giới, thiết lập nguyên tắc hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp, môi sinh, và điều hành tài nguyên thiên nhiên vùng biển. (Song Châu)