28/04/2016 | 4

Trung Cộng bị chỉ trích đạo luật về NGO

Trung Cộng bị chỉ trích đạo luật về NGO

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ năm là quốc hội đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi nhằm kiểm soát các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đạo luật này sẽ giao các quyền hạn giám sát rộng rãi cho Bộ Công an. Đạo luật mới này là một phần của một loạt các đạo luật về an ninh mạng và chống khủng bố mà Trung Cộng đã đưa ra trong bối cảnh có một cuộc đàn áp bất đồng chính kiến mới của ông Tập Cận Bình. Đạo luật, mà sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2017, cấp các quyền hạn rộng lớn cho cảnh sát để tra hỏi các nhân viên của các tổ chức NGO, giám sát tài chánh, đóng cửa văn phòng, và kiểm soát các hoạt động của các tổ chức này. Bản thảo trước đây của đạo luật đã bị các tổ chức NGO và nhiều chính phủ nước ngoài chỉ trích cho rằng nó rất là mơ hồ trong định nghĩa về những gì mà sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Trung Cộng.

Các tổ chức NGO e ngại là đạo luật mới sẽ ngăn trở cho các hoạt động của các nhóm vận động xã hội và môi trường. Điều khoản mơ hồ này vẫn được giữ nguyên trong phiên bản cuối cùng được thông qua hôm nay. Giới chức Trung Cộng giới thiệu và giải thích về đạo luật với các phóng viên hôm thứ Năm đã không cung cấp các ví dụ cụ thể về thế nào là một hành động của các tổ chức NGO mà sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Trung Cộng. (Lê Hoàng)