14/06/2014 | 0

Trung Cộng bắt luật sư tranh đấu Phổ Chí Cường

Trung Cộng bắt luật sư tranh đấu Phổ Chí Cường

Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters) – Hôm qua, cảnh sát Trung Cộng đã bắt giữ Luật sư tranh đấu Phổ Chí Cường, buộc tội gây rối loạn, lấy tin tức cá nhân bất hợp pháp. Vụ bắt giữ bị các nhà tranh đấu nhân quyền và các nước Tây phương lên án.
Luật sư Phổ Chí Cường là một nhà tranh đấu tên tuổi đã từng bị bắt trong tháng trước sau khi tham dự một cuộc họp thảo luận về biến cố Thiên An Môn năm 1989 tại nhà một người bạn. Luật sư và 4 người họp mặt đã bị bắt nhưng sau đó đã được trả tự do.
Cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố chính thức bắt giữ Luật sư Phổ Chí Cường với trát của biện lý. Luật sư Trương Tư Chi là người biện hộ cho Luật sư Phổ Chí Cường từ chối cho báo chí biết chi tiết việc bắt giữ, nhưng nói rằng Luật sư Cường có thể bị tuyên án tù dài hạn.
Bắt giữ chính thức sẽ bị đưa ra tòa, nhưng tòa án Trung Cộng làm việc theo chỉ thị của đảng Cộng sản. Tội gây rối loạn có thể tuyên án 5 năm tù và tội lấy thông tin cá nhân bất hợp pháp có thể tuyên án 3 năm tù.
Trong tháng Giêng năm nay, tòa án Trung Cộng đã tuyên án nhà tranh đấu Từ Chí Vĩnh 4 năm tù sau khi ông ta đòi những người lãnh đạo ở Bắc Kinh công khai tài sản. Hoa Kỳ và Liên Âu đã đòi Trung Cộng lập tức trả tự do cho Luật sư Phổ Chí Cường, nhưng Bắc Kinh nói rằng Hoa Kỳ và Liên Âu không thể can thiệp việc nội bộ Trung Cộng.
Luật sư Cường là một nhà tranh đấu tên tuổi giống như Nghệ sĩ Ngãi Vị Vị, Từ Chí Vĩnh, Lưu Hiểu Ba. Luật sư Cường đã từng kêu gọi thiêu hủy xác ướp Mao Trạch Đông, nói rằng Mao Trạch Đông cũng không khác gì Hitler.
Tập Cận Bình đã gia tăng áp lực với những người bất đồng chính kiến. Các tổ chức tranh đấu nhân quyền nói rằng sự đàn áp đối với quyền tự do ngôn luận của Tập Cận Bình là sự đàn áp mạnh nhất trong các năm gần đây. (H. Võ)