19/11/2014 | 0

Trung Cộng bác bỏ việc đưa Bắc Hàn ra tòa án quốc tế

Trung Cộng bác bỏ việc đưa Bắc Hàn ra tòa án quốc tế

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay 14 tháng 11 Trung Cộng nói rằng đưa Bắc Hàn ra Tòa án Hình sự Quốc tế hay ICC vì vi phạm nhân quyền sẽ không thể giải quyết vấn đề.

Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc đã kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa Bắc Hàn ra tòa án ICC. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ ngoại giao Trung Cộng đã nói với báo chí rằng Trung Quốc luôn luôn chủ trương giải quyết các vấn đề nhân quyền xuyên qua đối thoại và cộng tác, chống lại việc chính trị hóa vấn đề nhân quyền, dùng nhân quyền làm áp lực đối với các nước. Hội đồng Bảo an cũng không phải là nơi thích hợp để thảo luận các vấn đề nhân quyền, và đưa vấn đề nhân quyền ra ICC cũng sẽ không giải quyết vấn đề.

Ủy ban Nhân quyền đã kêu gọi đưa Bắc Hàn ra tòa ICC sau khi Ủy ban Điều tra Liên hiệp quốc đã đưa ra một bản phúc trình về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn gồm các trại cải tạo, tra tấn có hệ thống, giết người có hệ thống, bỏ đói tù nhân. so sánh sự tàn bạo ở Bắc Hàn với Đức Quốc Xã. Nghị quyết của Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc cũng đòi Hội đồng Bảo an gia tăng cấm vận đối với Bắc Hàn.

Yêu cầu đưa Bắc Hàn ra ICC có lẽ sẽ chỉ là một yêu cầu không thể thực hiện. Trung Cộng là nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Các nhà phân tích nói rằng Nga cũng sẽ dùng quyền phủ quyết như Trung Cộng. Trung Cộng và Nga đã đưa ra một nghị quyết đối với Cuba, nhưng đã bị Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống. Đại hội đồng Liên hiệp quốc từng đưa ra những bản nghị quyết lên án sự vi phạm nhân quyền ở Iran, Bắc Hàn, Miến Điện và Syria, nhưng đây là lần đầu tiên đòi đưa Bắc Hàn ra tòa án Hình sự Quốc tế. Bản nghị quyết của Ủy ban sẽ được toàn thể Đại hội đồng bỏ phiếu chấp thuận vào tháng 12. (Huệ Võ)