27/02/2016 | 1

Trung Cộng áp dụng biện pháp giảm nợ

Trung Cộng áp dụng biện pháp giảm nợ

Thượng Hải, Trung Cộng. (Reuters) – Trong cuộc họp báo trước khi bộ trưởng tài chánh và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G-20 nhóm họp tại Thượng Hải, Thống đốc Chu Tiểu Xuyên của Ngân hàng Trung ương Trung Cộng nói rằng, chính phủ Trung Cộng đang chặt chẽ theo dõi áp lực nợ vì tỷ lệ cao giữa nợ và tổng sản lượng nội địa, đang áp dụng nhiều biện pháp để dần dần giải quyết vấn đề.

Nhưng Chu Tiểu Xuyên nói rằng: “Mức tiết kiệm của Trung Quốc đang lên gần 50% cao hơn nhiều so với 10% ở nhiều nước. Thị trường tài chánh Trung Quốc đang tiếp tục phát triển, hầu hết số tiền tiết kiệm gởi ngân hàng, một số đi vào thị trường công khố phiếu, và điều này đã biến tiền tiết kiệm thành tiền công nợ. Sự giàu có của Trung Quốc bắt đầu từ thập niên 1970 sau khi bắt đầu cải cách và mở cửa, khi người dân giàu có hơn, họ ít mượn tiền để đầu tư. Cho nên, để giải quyết tỷ lệ cao giữa nợ và GDP, Trung Quốc không chỉ học hỏi kinh nghiệm quốc tế mà còn phải phân tích các điều kiện quốc gia để tìm ra con đường thích ứng.”

Bộ trưởng Tài chánh và thống đốc ngân hàng Trung ương các quốc gia G-20 họp ở Thượng Hải trong 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. Công tác chính của họ là tìm nền tảng chung để phát triển kinh tế trong lúc có nhiều đe dọa đối với tài chánh. Bộ trưởng Tài chánh Anh George Osborne nói rằng: “Nguy hiểm đối với nền kinh tế toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh.” Giá dầu thấp, tình trạng Liên Âu và phát triển chậm ở Trung Cộng đang làm cho các nhà làm chính sách lo âu. (Hồng Tú)