08/06/2015 | 1

Trưng cầu ý dân nhưng phải xem lại “lòng Đảng”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về phát biểu của ông Đỗ Kim Tuyến – một đại biểu tại Hà Nội. Ông Tuyến cho rằng sau khi trưng cầu ý dân thì Bộ Chính trị và Ban bí thư cũng phải để tâm đến “lòng Đảng” rồi mới đưa ra quyết định. Đây chỉ là một phát biểu điển hình trong cuộc thảo luận về luật “Trưng cầu ý dân”. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.