15/01/2014 | 0

Trưng Cầu Hiến Pháp Ai Cập Sang Ngày Thứ Nhì

Trưng Cầu Hiến Pháp Ai Cập Sang Ngày Thứ Nhì

Cairo, Ai Cập (Reuters)
Hôm nay là ngày thứ nhì người dân Ai Cập đi bỏ phiếu trưng cầu bản tân hiến pháp.
Chính quyền đã gia tăng các biện pháp an ninh tại các phòng phiếu sau khi bạo động trong ngày hôm qua làm ít nhất 9 người chết.
Bản hiến pháp sẽ được đa số phiếu thông qua vì chính quyền đang áp lực cử tri phải bỏ phiếu thuận, trong lúc những người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo và Tổng thống Mursi bị quân đội lật đổ tẩy chay không tham gia cuộc trưng cầu.
Bản tân hiến pháp được thông qua sẽ làm nền tảng cho chỉ huy trưởng quân đội Ai Cập là Tướng Abdel Fattah al-Sisi ra tranh cử tổng thống.
Số người đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua rất ít.
Một người đi bỏ phiếu nói rằng tỷ lệ bỏ phiếu thuận sẽ rất lớn vì đa số dân chúng muốn thoát khỏi tình trạng khổ sở hiện nay. Một cử tri khác nói bà ta mong muốn bản hiến pháp được thông qua để Tương Abdel-Fattah al-Sisi trở thành tổng thống.

Huệ Võ