09/03/2018 | 2

Trưng bày sử liệu về cuộc đời tổng thống Ngô Đình Diệm tại Dinh Độc Lập cũ

Lần đầu tiên nhà cầm quyền CSVN cho phép mở cuộc trưng bày sử liệu về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, tại dinh Thống Nhất, tức dinh Độc Lập cũ.

Cuộc triển lãm nhan đề “Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập 1868-1966” khai mạc ngày 9 tháng 3 trong một gian riêng trên tầng hai của tòa biệt thự cổ trong khuôn viên dinh Thống Nhất, nơi nguyên có tên là dinh Norodom và được ông Diệm đổi tên thành dinh Độc Lập khi lên làm tổng thống vào năm 1955.