14/05/2016 | 0

Trump từ chối đưa tờ khai thuế cá nhân

Trump từ chối đưa tờ khai thuế cá nhân

New York. (CBS) – Một lần nữa, trong một thái độ coi thường các truyền thống lâu đời, ông Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông không tin các cử tri có quyền xem tờ khai thuế của ông.

Những nhận định của ông Trump cho thấy ông không có ý định tiết lộ các chi tiết mà qua đó có thể xác minh được tài sản của ông. Ông Trump thường khoe khoang về sự giàu có, mà ông nói lên đến hàng tỷ mỹ kim, mặc dù trong quá khứ ông đã gần bị phá sản. Trong khi không buộc phải phát hành các tờ khai thuế của họ, tất cả các ứng cử viên tổng thống của 2 đảng đã làm như vậy trong khoảng bốn thập kỷ qua. Tổng thống Richard Nixon, người đã công bố tờ khai thuế của ông, mặc dù lúc đó ông đang phải trả qua một cuộc kiểm toán Thuế Vụ. Ông Trump đã biện minh là vì I.R.S. đang kiểm toán hồ sơ thuế của ông để từ chối phát hành tờ khai của ông. Ông Trump hứa là khi kiểm toán kết thúc, ông sẽ đưa ra, và ông hy vọng là việc này sẽ xảy ra trước cuộc bầu cử.

Nhưng khi được hỏi bởi người phỏng vấn, George Stephanopoulos, về mức thuế nào mà ông đã đóng thuế, ông Trump đã trả lời đó không phải là phận sự của ông Stephanopoulos để tìm hiểu về việc này. (Lê Hoàng)