23/04/2016 | 0

Trump & Clinton dẫn đầu ở California

Trump & Clinton dẫn đầu ở California

Washington DC. (CBS) – Trong một thăm dò của Fox News mới nhất, ông Donald Trump vẫn dẫn đầu ở California, trong khi bà Hillary Clinton chỉ dẫn hơn ông Bernie Sanders rất là nhỏ trong cuộc đua của đảng Dân chủ.

Trump có được 49% hậu thuẫn của cử tri đảng Cộng hòa, cao hơn hai đối thủ còn lại của mình: Ted Cruz nhận được 22% và John Kasich 20%. Nhà tài phiệt dẫn trước các đối thủ của mình ở nhiều thành phần cử tri ngay cả ở phụ nữ và các cử tri trẻ, thành phần sinh viên tốt nghiệp đại học, và thành phần cực bảo thủ.

Bà Clinton chỉ dẫn trước hai điểm trên ông Sanders trong các cử tri dân chủ của California với tỷ lệ 48% trên 46%. Có một số thuận lợi cho bà Clinton. Nếu chỉ tính trong số những người nói họ sẽ chắc chắn đi bỏ phiếu, mức dẫn của bà Clinton tăng đến sáu điểm. Thêm nữa sự hỗ trợ cho Sanders có vẻ yếu hơn: 21% của những người ủng hộ cho ông nói rằng họ có thể thay đổi ý kiến của họ, so với 14% dành cho bà Clinton.

Sự khác biệt do giới tính rất là rõ nét. Nam giới ủng hộ cho ông Sanders là 58 trên 36 trong khi phái nữ ủng hộ bà Clinton 59% so với ông Sanders là 34%. Nghị sĩ Vermont tiếp tục nhận được hậu thuẫn từ cử tri trẻ. Ông dẫn trước bà Clinton 56 điểm. Trong khi bà Clinton được người lớn tuổi yêu thích. Bà dẫn ông Sanders 37 điểm trong những người lớn hơn 65 tuổi. Bầu cử sơ bộ ở California là vào ngày 7 tháng 6. (Lê Hoàng)