02/04/2016 | 1

Trump bị khó khăn ở Wisconsin

Trump bị khó khăn ở Wisconsin

Milwaukee, Wisconsin. (CBS) – Tính về mặt con số các đại biểu, chiến thắng ở Wisconsin sẽ không đủ cho ông Donald Trump đạt được sự đề cử của đảng Cộng hòa.

Nhưng thất bại ở đây sẽ làm khó khăn hơn rất nhiều cho ông Trump để giành được sự đề cử của đảng cộng hòa. Thất bại này cũng sẽ làm cho ông Trump – cho đến nay luôn có vẻ không hề hấn gì, dù đã gây ra rất nhiều các vụ tranh cải, có nguy cơ mất dần thế thượng phong, sau khi ông phải hai lần trong vòng 72 giờ thay đổi lập trường về các vấn đề liên quan đến phá thai. Ông Ed Goeas, một nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa, và cũng là chiến lược gia của phong chào chống ông Trump cho biết “bắt đầu người ta sẽ nói nhiều về một hội nghị mở.’ Wisconsin đúng lý ra là sân nhà của ông Trump vì là tiểu bang xanh, có đa số là công nhân làm việc trong các nhà máy, chống đối các thỏa thuận thương mại, là những luận điệu mà ông lâu nay vẫn thường dùng trong các chuyến vận động. Nhưng một vài ngày trước ngày tranh cử vào thứ ba của tiểu bang, các cuộc thăm dò cho thấy ông đã bị dẫn bởi Thượng nghị sĩ Texas, Ted Cruz – và cũng không bỏ xa bao nhiêu Thống đốc tiểu bang Ohio John Kasich, không xa phía sau.

Wisconsin có 42 đại biểu, trong số đó, 18 ghế sẽ giao cho người thắng trên toàn tiểu bang, trong khi 24 phiếu khác chia cho 8 khu vực bầu cử riêng lẽ. (Lê Hoàng)