05/07/2019 | 13

Trùm tuyên giáo thú nhận nhiều đảng viên không thiết tha với đảng

Trùm tuyên giáo thú nhận nhiều đảng viên không thiết tha với đảng

Ảnh: Zing

Tin ngày 05/7/2019: Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng của đảng cộng sản cầm quyền thú nhận rằng rất nhiều đảng viên không thiết tha với đảng vì “học nghị quyết nhưng lại ngồi xem iPad, nhắn tin.”

Trong hội nghị trực tuyến của cơ quan này với các báo cáo viên từ các tỉnh, thành, đảng uỷ trực thuộc trung ương ngày 05/7, ông Thưởng nói đảng đang khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết của đảng vì sự không chú tâm của đảng viên.

Đây là một sự kiện nhằm “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong hoàn cảnh đảng đang phải đối mặt với nhiều phương thức, thủ đoạn chống phá của “thế lực thù địch,” đặc biệt khi mạng xã hội phát triển.

Ông Thưởng đưa ra nhiều giải pháp khắc phục như đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa cộngsản.

Ông này cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn nữa báo chí và truyền thông, và trừng phạt nghiêm khắc những đảng viên dám chỉ trích đảng và tố cáo tham nhũng.

Theo ông này, giá trị thị trường mạng xã hội ở Việt Nam khoảng 1 tỷ USD, trong đó Google, Facebook chiếm 13,000 tỷ đồng và chính phủ chưa thu thuế được. Việt Nam phải có hành động để buộc nhà cung cấp dịch vụ phải trả nhiều tiền hơn cho chính phủ.

Đảng cầm quyền có khoảng 4 triệu đảng viên. Tuy là một nước nghèo, nhưng Việt Nam chi rất nhiều tiền cho các cuộc họp triền miên của đảng và bộ máy nhà nước.

Quốc Tuấn