Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 11

Chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 11

Để cám ơn những người đã hy sinh cuộc đời và những phần thân thể của mình để bảo vệ sự nền dân chủ cho miền Nam và chiến đấu cho sự tự do của cả dân tộc. Những ai muốn góp một bàn tay, một tấm lòng cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, xin gửi  chi phiếu về cho Đài Truyền Hình SBTN: P.O.Box 127, Garden Grove, CA 92842

*Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB& QP/ VNCH