03/05/2021 | 101

Trong cuộc bầu cử đầy chia rẽ, cử tri Texas bỏ phiếu cho những người phản đối chương trình giáo dục chống kỳ thị

Trong cuộc bầu cử đầy chia rẽ, cử tri Texas bỏ phiếu cho những người phản đối chương trình giáo dục chống kỳ thị

Tin Southlake, Texas – Vào 9 tháng sau khi Học khu Carroll Independent tại Texas giới thiệu một kế hoạch chống kỳ thị chủng tộc và văn hóa tại các trường học, vào cuối tuần trước, cử tri địa phương đã bầu chọn nhiều ứng cử viên phản đối dự án này vào hội đồng trường và Hội đồng thành phố.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng chia rẽ về các vấn đề sắc tộc và giới tính tại trường học, các ứng cử viên tại thành phố Southlake, Texas, đã bị chia thành 2 phe ủng hộ và phản đối kế hoạch của học khu Carroll, vốn muốn yêu cầu các học sinh và giáo viên tại học khu phải được hướng dẫn thêm về đa dạng sắc tộc. Phe ủng hộ cho rằng kế hoạch này là cần thiết để giúp trẻ em cảm thấy an toàn tại học khu Carroll.

Trái lại, phe phản đối gọi kế hoạch mới là một nỗ lực nhằm truyền bá tư tưởng thiên tả cho học sinh, dẫn đến sự kỳ thị ngược đối với trẻ em da trắng và các giá trị Thiên Chúa giáo truyền thống. Đến cuối cùng, các ứng cử viên được phe cánh hữu ủng hộ đã chiến thắng áp đảo tại mọi cuộc đua, với tỷ lệ phiếu trung bình khoảng 70% trên 30%, bao gồm 2 ghế trong hội đồng trường, 2 ghế trong Hội đồng thành phố, và vị trí thị trưởng.

Hơn 9,000 cử tri đã đi bỏ phiếu, cao gấp 3 lần các cuộc bầu cử tương tự trong quá khứ. Các ứng cử viên thất bại nói rằng họ không ngạc nhiên về kết quả bỏ phiếu, do Southlake nổi tiếng là thành phố thiên hữu, với 2 phần 3 cử tri đã ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm ngoái. Tuy nhiên, các ứng cử viên này không vui trước tỷ lệ phiếu quá thấp dành cho họ.