21/08/2016 | 0

Trong 10 năm, chỉ có 1 công chức TPHCM ‘kê khai tài sản không trung thực’

Trong 10 năm, chỉ có 1 công chức TPHCM ‘kê khai tài sản không trung thực’

Ảnh: Báo Tâm Linh

Tính từ đầu năm 2007 đến hết tháng 6 năm 2016, tại TPHCM chỉ có một công chức bị ghi nhận là đã “kê khai tài sản không trung thực”. Trường hợp duy nhất này là một chuyên viên Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị.

Đó là theo báo cáo tổng kết 10 năm về công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí vừa được ủy ban nhân dân thành phố công bố. Ủy ban nhận định rằng tham nhũng xảy ra rộng khắp trong nhiều lĩnh vực, nhưng số vụ án tham nhũng được phát giác ít. Theo ủy ban, việc kê khai minh bạch tài sản của công chức còn nặng tính hình thức, hoàn toàn không được xác minh và chỉ được xem xét khi có người tố cáo. Trường hợp duy nhất bị ghi nhận “kê khai tài sản không trung thực” là một chuyên viên Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị ở huyện Bình Chánh vào năm 2014, một chức vụ không lớn.

Trong khi đó, bản báo cáo 10 năm xác nhận rằng thành phố chưa kiểm soát được thu nhập và tiêu dùng của những người có chức vụ và quyền hạn, ở đây có thể hiểu là những quan chức cấp cao nhất của thành phố và của các cơ quan, ban ngành cấp thành phố.

Vẫn theo bản báo cáo này, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng năm 2013 chỉ đạt 10%, năm 2014 đạt 22% và quá trình thu hồi tài sản do tội phạm tham nhũng mà có được mô tả là “gặp nhiều khó khăn và bất cập”.

Huy Lam / SBTN