trộm dụng cụ y khoa bán lại trên ebay bị bắt

trộm dụng cụ y khoa bán lại trên ebay bị bắt

Tin Houston – Nhật Huỳnh ở Houston 25 tuổi, vừa bị buộc tội ăn trộm dụng cụ y khoa trị giá gần 174.000 Mỹ kim và bán lại trên trang mạng đấu giá eBay vì anh không hài lòng với mức lương hiện tại của mình. Sở Cảnh Sát Quận Harris cho hay rằng bị can đã bán số dụng cụ y tế lấy được của công ty U.S. Med Equipment, nơi anh ta làm kỹ thuật viên và đại diện bán hàng. Từ ngày 17 tháng 5 đến 31 tháng 10, bị can đã bán tổng cộng 156 món dụng cụ và phụ tùng qua 71 lần giao dịch tổng cộng 173,936 Mỹ kim.

Có một quản đốc công ty nghi ngờ bị can lấy cắp hàng nên đã thu thập dữ kiện từ máy tính của bị can. Công ty sau đó làm một cuộc thanh tra và thấy được những món mất cắp. Bị can nhận tội ăn trộm khi bằng cớ được trưng ra. Nhật cho biết rằng anh ta bực tức vì công ty trả lương anh thấp hơn những nhân viên khác. Cảnh sát đã thu hồi lại được 23 món, trị giá 8713 Mỹ kim. Tiền tại ngoại được ấn định là 10,000 Mỹ kim cho bị can.