Trò chuyện với những người tham chiến của cuộc chiến hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974

Phóng viên SBTN đã có buổi trò chuyện với Đề Đốc Trần Văn Chơn – Tư Lệnh Hải Quân VNCH, Tướng Nguyễn Khắc Bình – Đặc Uỷ Trưởng Trung Ương Tình Báo VNCH và Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Joe Kinsella sau 44 năm Hải Chiến Hoàng Sa.

Cuộc phỏng vấn hôm nay hy vọng là một trong những bằng chứng để cho người Việt Nam trong cuộc nói chung, cũng như các thế hệ người Việt mai sau đòi lại chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa khi các quần đảo đó đang bị Trung Cộng ngang nhiên cưỡng chiếm.