Trò chuyện với linh mục Giuse Phạm Minh Ước từ Melbourne, Úc Châu

Linh mục Giuse Phạm Minh Ước hiện đang sống và làm việc tại Melbourne – Úc Châu. Trước năm 1975, linh mục từng là một sĩ quan trong Quân Lực VNCH, thuộc binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến. Trong buổi phỏng vấn ngắn hôm nay, linh mục Giuse Phạm Minh Ước chia sẻ những kỷ niệm vui buồn thời còn là một người lính.