10/06/2017 | 0

Trò chuyện với Jessy Nguyễn & Quyên Trần về dự luật bảo hiểm y tế SB562 (P1)

Dự luật SB 562 “Hệ thống chăm sóc sức khoẻ toàn cầu” cho người dân tại California do 2 Thượng Nghị Sĩ thuộc Đảng Dân Chủ là ông Ricardo Lara & Toni Atkins đề xuất. Dự luật này đã được Thượng Viện thông qua. Và trong chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này, chúng tôi hân hạnh được trò chuyện cùng 2 bạn trẻ thiện nguyện viên vận động cho dự luật này là Jessy Nguyễn & Quyên Trần. Là người Việt tị nạn, chúng ta phải nên quan tâm đến vấn đề bảo hiểm sức khoẻ cho mình cũng như con em mình. Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây.

Xem PHẦN 2 tại đây