Trò chuyện cùng nhà sản xuất/ đạo diễn Stephen Hopkins cho phim ‘RACE’