20/06/2015 | 0

Trò chuyện cùng nghệ sĩ Thành Lộc

Chương trình NGỌC TRONG TIM kỳ này có dịp trò chuyện cùng nghệ sĩ Thành Lộc. Nghệ sĩ Thành Lộc đã đồng hành cũng nhóm Ngọc Trong Tim từ năm 2011 đến nay. Trong chương trình này, anh sẽ chia sẻ cảm nghĩ của anh về nhóm Ngọc Trong Tim. Thời gian qua, nhóm Ngọc Trong Tim đã có dịp được mời đến biểu diễn trong tiệc cưới của một doanh nhân. Nghệ sĩ Thành Lộc cũng nói thêm về suy nghĩ của mình khi những người khuyết tật tham gia vào một hoạt đồng nào đó cùng với mọi người khác. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.