Trò chuyện cùng Hoà thượng Thích Viên Lý

Chương trình THE VICTORIA TỐ UYÊN SHOW kỳ này có dịp trò chuyện cùng Hoà thượng Thích Viên Lý về việc Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm sắp bị chính quyền CSVN triệt hạ. Hoà thượng Thích Viên Lý còn chia sẻ chi tiết về nguyên nhân của sự việc này cũng như những hoạt động nhân ái mà Chùa Liên Trì đã xây dựng bao nhiêu năm nay.