Trò chuyện cùng diễn viên Danny Cho & Peter Jae cho phim ‘KTOWN COWBOYS’