Trò chuyện cùng Ca sĩ Phượng Linh & Ca sĩ Phương Hồng Quế

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này có cơ hội được trò chuyện cùng hai khách mời, Ca sĩ Phượng Linh và Ca sĩ Phương Hồng Quế. Để hiểu thêm về những câu chuyện tình yêu của người yêu lính và lính, kính mời quý vị cùng theo dõi.