Trò chuyện cùng bậc thầy về trà – Chas Kroll

Chương trình LIFE + SRYLE với Thùy Dương kỳ này có dịp trò chuyện cùng một bậc thầy về trà mà Thùy Dương đã được có cơ hội học cùng ông về tất cả loại trà trên thế giới: Chas Kroll. Ông đến từ International Tea Masters Association (Hội Chuyên Gia Về Trà Quốc Tế). Trong chương trình này, ông Chas Kroll sẽ chia sẻ thêm về đề tài trà và đặc biệt là cách mà chúng ta uống trà. Mời quý vị cùng theo dõi.