Trình chiếu phim Vietnamerica tại Úc Châu

Lần đầu tiên hội bảo tồn văn hóa và lịch sử người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ đã phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc để mang cuốn phim Vietnamerica sang trình chiếu miễn phí cho đồng bào tại hầu hết các tiểu bang ở Úc Châu.

Trong dịp ghé Sydney, phái đoàn cũng đã viếng thăm Đức giám mục Nguyễn Văn Long. Trước buổi chiếu phim tại thành phố Wollongong, những người đại diện phái đoàn cũng được cô Trần Hương Thủy là chủ tịch cộng đồng tại đây hướng dẫn đến thăm bà Caroline Teeling, một trong những người phụ nữ Úc có chồng tử trận trên chiến trường Việt Nam.

Được biết, đoàn chiếu phim cũng sẽ đến thành phố Auckland, Tân Tây Lan để chiếu xuất cuối trước khi quay trở lại Hoa Kỳ.