Triệu Con Tim

Ca khúc Triệu Con Tim được sáng tác bởi Nhạc sĩ Trúc Hồ mang đến nỗi buồn da diết của những người con xa quê hương, đau buồn khi thấy được đất nước không còn như ngày xưa nữa, bên cạnh đó nhấn mạnh lòng yêu nước của những người con Việt Nam từ khắp năm châu bốn bể. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.