Triển lãm tranh Sắc Thu tại Portland, Oregon

Lúc 1giờ trưa Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017, phóng viên SBTN Portland đã có mặt tại phòng triển lãm tranh trong khuôn viên Thánh Đường Cơ Đốc Phục Lâm hai ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật tại thành phố Portlan. Cuộc triển lãm quy tụ khoảng hơn 10 họa sĩ thuộc 3 tiểu Bang: California, Oregon và New Mexico.