Trị bệnh miễn phí cho đồng hương tại chùa Bồ Đề – Philadelphia

Lúc 2 giờ trưa ngày 20/8, SBTN đã có mặt tại chùa Bồ Đề tại Philadelphia, nơi danh y Lý Phước Lộc đến từ miền Nam California đang trị bệnh làm phước cho bà con gần 1 tuần qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh về hoạt động y tế từ thiện này.