Tri ân Vệ binh Quốc gia Guam đến thủ đô Washington bảo vệ dân chủ và hiến pháp Hoa Kỳ

Tri ân Vệ binh Quốc gia Guam đến thủ đô Washington bảo vệ dân chủ và hiến pháp Hoa Kỳ

Vào chiều ngày 24-1-2021, một nhóm người Mỹ gốc Việt mang thức ăn đến tặng cho khoảng một trung đội của Guam National Guards đang dưỡng sức ở khách sạn Hyatt tại National Harbor, Maryland. Chỉ huy trung đội này là hai đại úy Atalib và Campell.

Hoạt động này do ông Linh Hoàng khởi xướng và tổ chức. Ông là một người rất năng động, từng ra tranh cử chức nghị viện quận Fairfax, Virginia. Tham dự buổi ăn chiều ngoài trời ở khách sạn Hyatt với các vệ binh quốc gia Guam có Bà Madeleine Bordallo, cựu Dân Biểu kiêm phó Thống Đốc Guam, và một số người Mỹ gốc Việt cư trú trong vùng Maryland và Virginia.

Ông Linh Hoàng cho biết ông rất hãnh diện về những thành viên Vệ Binh Quốc Gia trong The Guam National Guard, những quân nhân đang phải sống xa gia đình đi làm trách nhiệm Bảo Vệ Tổ quốc, Bảo vệ Hiến Pháp mà họ tuyên thệ trung thành bảo vệ. Hôm nay một số Người Mỹ Gốc Việt đến đây để mang buổi ăn nóng sốt, ngon lành đến Toán Vệ Binh Quốc Gia The Guam National Guard.

Những người chịu cực khổ ngày đêm làm tròn bổn phận duy trì an ninh cho công cuộc Chuyển Giao Quyền Lực, Một Bước Thực Hiện rất Truyền Thống của Hoa Kỳ, diễn tiến Êm Đẹp và Thành Công. Ông cho biết cuộc nổi dậy vừa qua tại Điện Quốc hội là một trang lịch sử đen tối của Nền dân Chủ Hoa Kỳ và ông không thể nào quên ơn những Quân nhân đứng ra nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Thay mặt cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ông trân trọng kính chào với lòng biết ơn sâu đến chiến sĩ Vệ Binh Quốc Gia, The Guam National Guard. (BBT)